ونیرهای سرامیکی

تکنولوژی های نوین

 دندانپزشکی در یک روز

 

دندانپزشکی بدون درد

 

دندانپزشکی مبتنی بر لیزر

 

دندانپزشکی میکروسکوپیک

ونیرهای سرامیکی

ونیرهای سرامیکی یکی از زیباترین نتایج را در بازسازی دندان‌ها به وجود می‌آورد. پس از آماده‌سازی و تعیین اندازه دندان‌ها توسط دندانپزشک، ونیرهای سرامیکی ساخته می‌شوند. برای جایگذاری مناسب ونیر باید با توجه به شرایط اولیه دندان، بخشی از ساختار دندان تراشیده شود. این مرحله، با تراشیدن مینای دندان از جلو و لبه‌های دندان انجام می‌شود.

#

عکس قبل و بعد از عمل

برای مشاهده نمونه عمل‌های انجام شده و نتایج بعد از عمل، از گالری عکس ما دیدن کنید.