جراحی پیوند لثه

تکنولوژی های نوین

 دندانپزشکی در یک روز

 

دندانپزشکی بدون درد

 

دندانپزشکی مبتنی بر لیزر

 

دندانپزشکی میکروسکوپیک

جراحی پیوند لثه

پیوند لثه برای پوشاندن ریشه یا جبران کمبود بافت لثه در اثر تحلیل بیش از حد لثه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طول جراحی پیوند لثه، از سقف دهان یا نواحی دیگر، بافت مورد نیاز برای پوشاندن سطح ریشه برداشته می‌شود. این جراحی می‌تواند به منظور کاهش حساسیت دندان و اصلاح خط لثه برای یک یا چند دندان انجام شود.

#

عکس قبل و بعد از عمل

برای مشاهده نمونه عمل‌های انجام شده و نتایج بعد از عمل، از گالری عکس ما دیدن کنید.