ایمپلنت دندانی

تکنولوژی های نوین

 دندانپزشکی در یک روز

 

دندانپزشکی بدون درد

 

دندانپزشکی مبتنی بر لیزر

 

دندانپزشکی میکروسکوپیک

ایمپلنت دندانی

ایمپلنت دندانی، یک ریشه مصنوعی دندان است. این ریشه شبیه به پیچ است. وقتی ایمپلنت دندانی در استخوان فک قرار می‌گیرد (A)، با استخوان فک اتصال برقرار می‌کند. ایمپ‍لنت برای یک یا چند دندان مصنوعی یا کرون که روی آن قرار می‌گیرد، نقش یک پایه مقاوم را ایفا می‌کند.
یک متصل کننده که اباتمنت نامیده می‌شود (B)، برای نگه داشتن کرون روی ایمپلنت دندانی قرار می‌گیرد. کرون کاملاً مطابق با دندان‌های طبیعی و سالم شما ساخته می‌شود (C)

ایمپلنت دندانی SPI مدل INICELL، به منظور جراحی یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای طراحی شده است. این ایمپلنت برای کاشت فوری و جایگزینی یک یا چند دندان در نظر گرفته شده است. به کمک ایمپلنت دندانی، پس از دستیابی به ثبات اولیه و بارگذاری مناسب، بیمار مجدداً توانایی جویدن را به دست می‌آورد. ممکن است بیمار به کاشت چند ایمپلنت دندان نیاز داشته باشد. در مورد بیماران بی‌دندان باید از چهار یا چند ایمپلنت فوری استفاده کرد.

#

عکس قبل و بعد از عمل

برای مشاهده نمونه عمل‌های انجام شده و نتایج بعد از عمل، از گالری عکس ما دیدن کنید.