ونیرهای کامپوزیتی

تکنولوژی های نوین

 دندانپزشکی در یک روز

 

دندانپزشکی بدون درد

 

دندانپزشکی مبتنی بر لیزر

 

دندانپزشکی میکروسکوپیک

ونیرهای کامپوزیتی

در این روش، رزین‌های کامپوزیتی با شکل، طول و اندازه مناسب، به صورت لایه‌ای روی دندان قرار می‌گیرند. به کمک نور درمانی، این لایه‌های کامپوزیتی سفت و محکم می‌شوند. وقتی تمام لایه‌های کامپوزیتی در محل مناسب روی دندان قرار گرفتند، از پولیش برای شکل دادن و براق کردن آن‌ها استفاده می‌شود. پولیش کشیدن باید قبل از اتصال کامل ونیر به ساختار دندان انجام شود. برای قرار دادن ونیرهای کامپوزیتی در مقایسه با ونیرهای سرامیکی، بخش کمتری از دندان‌ها تراشیده می‌شود.

#

عکس قبل و بعد از عمل

برای مشاهده نمونه عمل‌های انجام شده و نتایج بعد از عمل، از گالری عکس ما دیدن کنید.