جراحی افزایش طول تاج

تکنولوژی های نوین

 دندانپزشکی در یک روز

 

دندانپزشکی بدون درد

 

دندانپزشکی مبتنی بر لیزر

 

دندانپزشکی میکروسکوپیک

جراحی افزایش طول تاج

افزایش طول تاج برای آشکار شدن بخش بیشتری از دندان طبیعی انجام می‌شود. این کار با تغییر شکل بافت لثه و استخوان صورت می‌گیرد. افزایش طول تاج را می‌توان برای چند دندان یا یک دندان در خط لثه، به منظور خلق لبخندی طبیعی و زیبا انجام داد.

#

عکس قبل و بعد از عمل

برای مشاهده نمونه عمل‌های انجام شده و نتایج بعد از عمل، از گالری عکس ما دیدن کنید.